کلیدواژه‌ها = مسیحیت
تعداد مقالات: 13
1. تبیین جایگاه و جغرافیای «زیارت» در دیانت مسیحی

دوره 22، شماره 79، پاییز و زمستان 1399، صفحه 95-131

مریم چراغی


2. «مُهر انبیا»: ماهیت استعاره‌ای مانوی

دوره 21، شماره 77، پاییز و زمستان 1398، صفحه 141-160

فهیمه زعفرانی


3. سنت در کلیسای باستان

دوره 20، شماره 73.74، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-46

محمد حقانی فضل


4. مسئله تأثیر ادیان: زرتشتی‌گری، یهودیت و مسیحیت

دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، بهار 1395، صفحه 85-128

جیمز بار؛ سید سعید رضا منتظری؛ امیر عماد الدین صدری


5. دیدگاه شکند گمانیگ وزار اثر مردان فرخ اورمزد دادان درباره یهودیت و مسیحیت

دوره 17، شماره 67، پاییز 1394، صفحه 109-130

کارلو جی. چرتی؛ سید سعید رضا منتظری؛ امیرعماد الدین صدری


6. شهدای نجران و پایان کار حمیر: درباره تاریخ سیاسی عربستان جنوبی در اوایل قرن ششم

دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، تابستان 1394، صفحه 77-108

مهدی لک‌زایی؛ نفیسه شکور؛ نوربرت نبس


7. کتاب‌شناسی توصیفی و گزینشی الاهیات آزادی‌بخش

دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، زمستان 1393، صفحه 197-221

مجتبی نماینده نیاسر؛ احسان قدرت‌اللهی


8. گردشگری پیام در آغاز اسلام و مسیحیت

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، تابستان 1393، صفحه 59-74

حیدرعلی میمنه


9. بررسی و نقد جایگاه صومعه در رهبانیت مسیحی

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، تابستان 1393، صفحه 105-124

سید مرتضی میرتبار


10. خدا در اندیشة هگل

دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، بهار 1392، صفحه 89-108

جی. ای. لیتون؛ علی فتحی


12. تفاسیر مهم مسیحی دربارة بازگشت مسیح

دوره 13، شماره 49، بهار 1390، صفحه 23-48

جواد قاسمی قمی


13. مسیحیت در آمریکای لاتین؛ از آغاز تاکنون

دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 103-126

یاسر اصغری