کلیدواژه‌ها = مسیحیت
نمادهای مسیحیِ قدرت در شاهنشاهی زرتشتی

دوره 24، شماره 83، اسفند 1401، صفحه 141-215

هادی ولی پور؛ محمد شکری فومشی


«مُهر انبیا»: ماهیت استعاره‌ای مانوی

دوره 21، شماره 77، اسفند 1398، صفحه 141-160

فهیمه زعفرانی


سنت در کلیسای باستان

دوره 20، شماره 73.74، شهریور 1397، صفحه 23-46

محمد حقانی فضل


مسئله تأثیر ادیان: زرتشتی‌گری، یهودیت و مسیحیت

دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، فروردین 1395، صفحه 85-128

جیمز بار؛ سید سعید رضا منتظری؛ امیر عماد الدین صدری


دیدگاه شکند گمانیگ وزار اثر مردان فرخ اورمزد دادان درباره یهودیت و مسیحیت

دوره 17، شماره 67، آذر 1394، صفحه 109-130

کارلو جی. چرتی؛ سید سعید رضا منتظری؛ امیرعماد الدین صدری


شهدای نجران و پایان کار حمیر: درباره تاریخ سیاسی عربستان جنوبی در اوایل قرن ششم

دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، مرداد 1394، صفحه 77-108

مهدی لک‌زایی؛ نفیسه شکور؛ نوربرت نبس


کتاب‌شناسی توصیفی و گزینشی الاهیات آزادی‌بخش

دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، اسفند 1393، صفحه 197-221

مجتبی نماینده نیاسر؛ احسان قدرت‌اللهی


گردشگری پیام در آغاز اسلام و مسیحیت

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، مرداد 1393، صفحه 59-74

حیدرعلی میمنه


بررسی و نقد جایگاه صومعه در رهبانیت مسیحی

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، مرداد 1393، صفحه 105-124

سید مرتضی میرتبار


خدا در اندیشة هگل

دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، فروردین 1392، صفحه 89-108

جی. ای. لیتون؛ علی فتحی


تفاسیر مهم مسیحی دربارة بازگشت مسیح

دوره 13، شماره 49، خرداد 1390، صفحه 23-48

جواد قاسمی قمی


مسیحیت در آمریکای لاتین؛ از آغاز تاکنون

دوره 12، شماره 48، اسفند 1389، صفحه 103-126

یاسر اصغری