شماره جاری: دوره 24، شماره 83، اسفند 1401 

شکل‌گیری اسلام‌شناسی روسی: از مذهب‌گرایی تا بی‌طرفی علمی (نیمه دوم سده 19- اوایل سده 20)

صفحه 79-103

آنا ماتاچکینا؛ میخاییل ستِتسکِویچ؛ مریم قدیانلو؛ احمد رنجبری حیدرباغی


آیین پروتستان و فمینیسم

صفحه 123-140

سینتیا ال. ریگبی؛ اشرف هاشمی؛ مهدی لک زایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان