فرقه‌ها و مذاهب آیین سیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کلام اسلامی، جامعه المصطفی (ص) العالمیه

2 استادیار گروه ادیان غیر ابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

به طور کلی، آیین سیک شامل سه مذهب اصلی است، که به ترتیب جمعیت و اهمیت عبارت‌اند از: خالْصا، نام‌دْهاری و نیرنکاری. این سه مذهب در مورد ماهیت و مفهوم گورو اختلاف‌نظر دارند. در مذهب خالْصا نیز سه گروه که به دلیل نوع لباس، شیوة زندگی و التزام به برخی احکام خاص از سایر اعضای مذهب خالْصا متمایزند، وجود دارد که عبارت‌اند از: نیهنگ (اکالی)، نیرملا و سِواپنتهی. علاوه بر اینها، در برخی متون به یکی از فرقه‌های آیین سیک به نام اوداسی، که پسر بزرگ گورو نانک، سری‌چند، آن را تأسیس کرد، اشاره شده است. این فرقه هیچ شباهتی با پیکرة اصلی آیین سیک ندارد، چراکه نه سلسله گوروهای ده‌گانه را قبول دارد و نه یکتاپرست است، ولی چون با تفسیری خاص، خود را پیرو گورو نانک می‌دانند و در تاریخ آیین سیک نیز نقش مهمی داشته‌اند در اینجا به عنوان یکی از فرقه‌های این آیین ذکر شده است. علاوه بر این موارد، در برخی منابع به تعدادی فرقه فرعی نیز اشاره شده است.
 

کلیدواژه‌ها


Bala, Shashi (1999). Sikh Metaphysics, Amritsar: Singh Bros.
Chander Dogra, Ramesh, Singh Mansukhani, Gobind (1997). Encyclopaedia Of Sikh Religion and Culture, Delhi: Vikas Publishing House.
Gupta, Hari Ram (2000). History of the Sikhs, New Delhi: Munshiram Manoharlal.
Hinnells, John R, Owencole. W (1996). A new Handbook of Living Religions, Oxford: Blackwell Publishers.
Kaur Jolly (2000). Sikh Revivalist Movements, New Delhi: Gyan.
Mcleod, W. H (2009). The A to Z of Sikhism, UK: The Scarecrow.
__________ (1999). Sikhs and Sikhism, New Delhi: New York: Oxford University.
__________ (2000). Exploring Sikhism, New Delhi: Oxford University.
__________ (2002). Historical Dictionary of Sikhism, UK: Oxford.
__________ (2005). Sikhs of the Khalsa A History of the Khalsa Rahit, New Delhi: Oxford India Paperbacks.
Owen Cole, W and Morgan, Peggy (2000). Six Religions, England: Stanly Thornes.
__________ and Singh Sambhi, Piara (1997). A Popular Dictionary of Sikhism, USA: Curzon Press.
Shromnī Gurdwara Prabandak Committee (1998). Sikh Rehat Maryada, Amritsar: Dharam Prachar Committee, (Gurmukhi).
Singh Kalsi, Sewa (2005). Religions of The World: Sikhism, Philadelphia: Chelsea House.
Singh, Gopal (1971). The Religion of the Sikhs, Bombay: Asia Pablishing House.
Singh, Harbans (1999). The Heritage of the Sikhs, New Delhi: Manohar.
__________ (2001). The Encyclopaedia of Sikhism, Patiala: Punjabi University.
Singh, Ishar (1985). The Philosophy of Guru Nanak, New Delhi: Atantic.
Singh, Sangat (2001). The Sikh in History a Millennium Study, New Delhi: Uncommon Books.
http://www.nirankari.com