دوره و شماره: دوره 1، سوم و چهارم - شماره پیاپی 3، آذر 1378، صفحه 1-272 
اسلام و مقتضیات جهان معاصر

صفحه 57-64

حسن جابر؛ حمیدرضا شریعتمداری


فلسفه تطبیقى دین

صفحه 65-72

پول. ج گریفیث؛ بهروز حدادی


زمینه‌های بحث فلسفی در مسیحیّت

صفحه 151-160

ویلیام جی. وین رایت؛ عبدالرحیم سلیمانی


تاریخ وهابیه

صفحه 177-196

محمد حسین قریب گرکانی


سنت ارتدکس

صفحه 245-259

پل والی یر؛ محمد تقی انصاری پور