کتاب رازهاى خَنوخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

معراجنامه هاى ادیان، از جذابترین ادبیات جهان هستند. این آثار آدمى را بر بال فرشتگان مى نشانند و در سپهر بى انتها و جهان مینوى به پرواز درمى آورند و جان و دل او را از دریاى معرفت الهى سیراب مى کنند. داستان بدیع معراج حضرت رسول(صلى الله علیه وآله وسلم)و توصیف عوالمى که آن عزیز مشاهده کرد، پیوسته مورد توجه عالمان و عارفان بوده است; و چکامه سرایان و هنرمندان از آن الهام گرفته اند. کتاب رازهاى خَنوخ در یهودیت، مکاشفه یوحنا در مسیحیت، اَردویراف نامه در آیین زردشت و معراجنامه هاى اسلام نیز به همین علت، جاودانه شده اند. معراجنامه حاضر، که براى نخستین بار به زبان فارسى انتشار مى یابد، گزارش سفر شصت روزه خَنوخ  (Enoch)به آسمانهاست. خَنوخ پس از مراجعت، مشاهدات خود را براى پسران و قوم خویش بیان مى کند و آنان را اندرز مى دهد. او پس از سى روز، دوباره به آسمان مى رود تا براى همیشه در آن جا بماند. اینک آگاهیهایى درباره خَنوخ و کتاب او: