دوره و شماره: دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار - شماره پیاپی 63، اسفند 1393، صفحه 1-224 
احادیث غلو در اهل سنّت و تشیع

صفحه 25-54

ریحانه هاشمی (شهیدی)؛ سید مهدی هاشمی زاده


نگرش عارفانه به قرآن: داستان خضر و موسی

صفحه 95-126

کریستین زهرا سندز؛ مائده السادات حسینی زاده


تاریخ جنبش فمنیسم در یهودیت

صفحه 151-172

جعفر هادی حسن؛ عماد الهلالی؛ یونس سروری سرای


گفت‌وگو چیست؟

صفحه 173-196

لئونارد سویدلر؛ مهدی صالحی؛ احمد مقری


کتاب‌شناسی توصیفی و گزینشی الاهیات آزادی‌بخش

صفحه 197-221

مجتبی نماینده نیاسر؛ احسان قدرت‌اللهی