آیین‌ها و تشریفات گورو گرنته صاحب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد ادیان غیرابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب.

چکیده

یکی از مباحث مهم آیین سیکه به تشریفات و مناسک آن اختصاص دارد که حول محور کتاب مقدس (گورو گرنته صاحب) تعریف شده است. به اعتقاد سیکه‌های خالصا، گورو گرنته صاحب، گوروی یازدهم و آخرین گورو است. اما اینکه چه تشریفاتی برای کتاب مقدس انجام می‌شود و منظور از این تشریفات چیست جای تأمل و تحقیق دارد. سیکه‌های خالصا مدعی‌اند بنا به این دلیل که گورو گرنته صاحب دربرگیرنده گوربانی و بهگت بانی است و بر نام و یاد خدا تأکید دارد، پس هدف از این تشریفات ستایش خدا و نام و کلام او است. مناسکی همانند سوک آسن و نگرکیرتن برپا می‌شود و از وسایلی مثل رومالا و چائوری در نگهداری از کتاب مقدس و بزرگ‌داشت آن استفاده می‌شود. همه این اعمال در نهایت بیان‌کننده توجه به گوروی حقیقی (خدا) است، گرچه از نظر پژوهشگران یا هر شخص غیرسیکه، در نگاه اول، این مناسک شبیه بت‌پرستی به نظر می‌رسد.
 

کلیدواژه‌ها


اوون کول وسینگ سامبهی، دبیلیو و پیارا (1369). سیک‌ها، معتقدات مذهبی و رویه آنها، ترجمه: فیروز فیروزنیا، تهران: توسعه.
Dogra, Ramesh Chander; Gobind, Singh Mansukhani (1997). Encyclopaedia of Sikh Religion & Culture, New Delhi: Vikas Publishing House.
Lopez, Jr, Donald S. (1995). Religions of India in Practice, New Delhi: Princeton University Press (Munshiram Manoharlal).
Mayled, joh (2002). Sikhism Today, Heinemann Library.
Mcleod, W. H. (2005a). Historical Dictionary of Sikhism, United States: Scarecrow Press, Inc.
Mcleod, W. H. (2005b). Sikhs of the Khalsa (a History of Rahit), Oxford University Press.
Nesbitt, Eleanor (2005). Sikhism (A Very Short Introduction), New York: Oxford University Press.
Owen Cole, W.; Singh Sambhi, Piara (1990). A Popular Dictionary of Sikhism, Curzon Press.
Raj, H. N. (1987). Evolution of the Sikh Faith, New Delhi: Unity Book Service.
Shromani Gurdwara Prabandak Committee (2005). Sikh Rahet Maryada, Ludhiana, Sikh Missionary College.
Singh Dilgeer, Harjinder (2005). Dictionary of Sikh Philosophy, Sikh University Press (Singh Brothers).
Singh, Harbans (2002). The Encyclopedia of Sikhism, Punjabi University, Patiala.
Singh, I. J (1997). Sikh & Sikhism: a View with a Bias, Delhi: Manohar.
Singh, Justice Gurdev (1986). Perspectives on the Sikh Tradition, Amritsar, Singh Brothers.
Singh, Nikky-Guninder Kaur (2011). Encyclopedia of World Religions (Sikhism), New Dehli: Crest Publishing House.
Singh, Sewa (2007). Se Kinehiga, Jalandhar, Himgiri Printing Press.