کلیدواژه‌ها = امامیه
تعداد مقالات: 7
1. رافضه: بررسی مقدماتی

دوره 21، شماره 77، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-140

حیدر دباغی؛ محمد حسن محمدی مظفر


2. اصطلاح «رافضه» در کاربرد شیعه امامیه: ترجمه و نقد دو مقاله از اتان کلبرگ

دوره 21، شماره 76، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-44

حیدر دباغی؛ محمد حسن محمدی مظفر


4. بررسی و نقد مهم‌ترین عقاید اباضیه و مقایسۀ آن با عقاید امامیه

دوره 18، شماره 71، زمستان 1395، صفحه 25-40

مصطفی جعفرطیاری؛ محمدعلی شبانی


5. اعتقادات امامیه در کلام علامه مظفر؛ کاوشی بر محور عقائد الامامیه

دوره 13، شماره 52، زمستان 1390، صفحه 141-166

داود شیخی زازرانی؛ فاطمه براتی احمدآبادی


6. اعتقادات امامیه در کلام میرزا احمد آشتیانی؛ کاوشی بر محور لوامع الحقائق فی اصول العقائد

دوره 13، شماره 52، زمستان 1390، صفحه 117-140

داود شیخی زازرانی؛ فاطمه براتی احمدآبادی


7. اعتقادات شیعه در کلام فیض کاشانی؛ کاوشی بر محور انوارالحکمه

دوره 13، شماره 52، زمستان 1390، صفحه 59-86

احدالله قلی‌زاده برندق