درباره نشریه

 عنوان نشریه

هفت آسمان

 صاحب امتیاز

دانشگاه ادیان و مذاهب

شاپای چاپی

شاپای الکترونیکی

2322-4290

2717-106X 

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

دوفصلنامه

 کشور – شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

1378

حوزه تخصصی

ادیان و مذاهب 

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 

 

 میانگین زمان داوری

3 ماه 
هزینه انتشار مقاله

رایگان

نوع داوری

دوسو ناشناس

حداکثر درصد مشابهت مورد قبول

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

 نرم افزار  مشابهت یابی و سرقت علمی

سمیم نور

نرخ پذیرش در سال 98

 16 درصد