راهنمای نویسندگان

 راهنمای تدوین و شرایط پذیرش و انتشار مقاله

 از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود از ارسال مقالاتی که برابر با شیوه‌نامه ذیل تهیه نشده است خودداری کنند؛ صرفاً مقالاتی ارزیابی می‌شود که مطابق شیوه‌نامه نگاشته و ارسال شده باشد.

● مقاله به‌صورت تایپ‌شده (در محیط word) باشد و حجم آن از 4500 کلمه کمتر نباشد.

● مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد: عنوان، اشاره (190 ـ 200 کلمه)، کلیدواژه (5 ـ 7 کلمه)، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه‌گیری و کتاب‌نامه.

● علاوه بر اصل مقاله، یک خلاصه فشرده از کل مقاله با حجم حدود 600 کلمه همراه مقاله ارسال گردد.

● کتاب‌نامه و ارجاعات باید مطابق با شیوه‌نامة مجله باشد.

● مقاله ترجمه‌شده به همراه متن اصلی و معرفی اجمالی از نویسندة مقاله، ارسال شود. چاپ این‌گونه مقالات به شرطی مقدور است که حاوی موضوعات بدیع و تجارب خاص در حوزه ادیان و مذاهب باشد.

● مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر مجلات فرستاده شده باشد.

● ذکر مشخصات کامل و درجه علمی نویسنده / مترجم به همراه نشانی کامل، شماره تلفن تماس و آدرس پست الکترونیک ضروری است.

● فصل‌نامه حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

 

شیوه تنظیم کتاب‌نامه

کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار اثر)، نام کتاب، سایر اشخاص دخیل، نوبت ویرایش، محل نشر: ناشر، نوبت چاپ.

مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار اثر)، «نام اثر»، سایر اشخاص دخیل، نام مجله، شمارة مجله.

 

شیوه ارجاع

ارجاعاتْ درون متن و داخل کمانک و به ترتیب ذیل ذکر شود: (نام‌خانوادگی نویسنده، سال نشر: جلد/ صفحه) مانند (فارابی، 1370: 2/ 376).

● اگر از یک نویسنده در یک سال، دو اثر یا بیشتر منتشر شده و در مقاله استفاده شده باشد، با آوردن حروف الفبا بعد از سال انتشار بین آن آثار تفکیک صورت می‌گیرد.

● اگر کتاب تاریخ نشر نداشته باشد، به جای سال نشر عبارت «بی‌تا» ذکر شود.

● اگر کتاب دو نویسنده داشت، نام خانوادگی هر دو نویسنده ذکر شود (نویسنده الف و نویسنده ب، سال: جلد / صفحه).

● اگر کتاب سه نویسنده داشت، در بار اول که به آن ارجاع داده می‌شود نام هر سه نویسنده می‌آید مانند (نویسنده الف، نویسنده ب و نویسنده ج، سال: جلد/ صفحه) اما در دفعات بعد به این صورت (نویسنده الف و دیگران، سال: جلد/صفحه).

● اگر کتاب بیش از سه نویسنده داشت، از همان ارجاع اول به این صورت است (نویسنده الف و دیگران، سال: جلد/ صفحه).

تذکر: ترتیب ذکر نام نویسندگان باید بر اساس شناسنامه کتاب باشد.

● در صورتی که نام خانوادگی نویسنده مشترک است، نام کوچک وی نیز باید در ارجاع ذکر شود.

● ارجاع به قرآن: (نام سوره: شماره آیه) مانند (نساء: 16).

اگر در ترجمة آیات از ترجمة خاصی استفاده شده باشد مشخصات آن ترجمه باید در کتاب‌نامه بیاید.

● ارجاع به کتاب‌های مقدس: (نام کتاب باب: آیه) مانند (متی 2: 12) یا (یسنا 3: 14).

● ارجاع به کتب مشهور یا کتاب‌هایی که نویسندة آنها معلوم نیست: (نام کتاب: جلد/ ص) یا (نام کتاب: بخش) مانند (نهج‌البلاغه: خطبه 27)

● وقتی مطلب نقل به مضمون است یا برای مطالعه و تحقیق بیشتر ارجاع داده می‌شود: (نک: نام نویسنده، سال: صفحه یا فصلی از کتاب) یا (رک: نام نویسنده، سال: صفحه یا فصلی از کتاب)

● قلم ارجاعاتْ دو سایز کوچک‌تر از قلم متن باشد.

● معادل لاتین عبارات و اسامی نیز در مقابل آن کلمه و داخل کمانک و دو سایز کوچک‌تر از قلم متن ذکر شود.

● مطالب توضیحی به صورت پاورقی ذکر شود.

همچنین، لطفاً تعهدنامه ذیل را پرینت بگیرید و مشخصات تمام نویسندگان مقاله (اعم از استاد راهنما، نویسنده همکار و ...) را وارد کنید و پس از آنکه به  امضای تمام نویسندگان رسید تصویر آن را از طریق سامانه ارسال کنید. تعهدنامه باید حاوی مشخصات تمام نویسندگان سهیم و امضای آنها باشد. در غیر این صورت مقاله در فرآیند داوری قرار نخواهد گرفت.

نشریه هفت آسمان

 گواهی اصالت مقاله

  اینجانب ………………… نویسنده مسئول مقاله (ذکر عنوان دقیق و کامل مقاله ارسالی) بدین‌وسیله گواهی می‌کنم که:

  1. این مقاله قبلاً در هیچ نشریه‌ای اعم از داخلی یا خارجی منتشر نشده است.
  2. این مقاله صرفاً برای بررسی و انتشار به نشریه پژوهش‌های ادیانی ارسال شده و تا پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی از سوی این نشریه، به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.
  3. این مقاله حاصل کار اینجانب و (ذکر نام سایر نویسندگان به ترتیب قرارگیری نام و مشخصات خود در مقاله) بوده و در بخش‌هایی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران یا پژوهش‌های قبلی خود/خودمان استفاده کرده‌ام/کرده‌ایم مطابق ضوابط و رویه معمول، نام منابع استفاده‌شده و سایر مشخصات درج شده است.
  4. سایر نویسندگان مقاله از ترتیب قرارگیری نام و مشخصات خود در مقاله آگاهی و رضایت کامل دارند.
  5. چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف ادعاهای فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و نشریه مجاز است با اینجانب مطابق با آیین‌نامه تخلفات پژوهشی مصوب 23/12/93 رفتار کند و در این صورت هیچ‌گونه ادعایی نخواهم داشت.

تاریخ و امضای نویسنده(ها)