کلیدواژه‌ها = کتاب مقدس
تعداد مقالات: 6
1. گناه حوا و تأثیر آن بر مقام زن در متون مقدس یهودی

دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، تابستان 1394، صفحه 127-146

سید مرتضی میرتبار


2. مکاشفه پولس: تحلیلی بر سه روایت لوقا در کتاب اعمال*

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، تابستان 1393، صفحه 75-104

چارلز دابلیو. هِدریک؛ محمد حقانی فضل


3. سفر پیدایش و علم جدید: یک تفسیر مسیحی

دوره 13، شماره 51، پاییز 1390، صفحه 7-28

دبـورا بی. هـارسما؛ محمد حقانی فضل


4. تأثیر ایران بر یهودیت: سدة نخست پ . م. تا سدة دوم میلادی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 51-74

شائــــول شــاکــــد؛ سیدسعیدرضا منتظری؛ مجید طامه


5. تأویل گناهان انبیا در تفاسیر یهودی قرون وسطا

دوره 12، شماره 45، بهار 1389، صفحه 31-58

فاطمه توفیقی


6. گونه‌های مکاشفة خداوند در الاهیات مسیحی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 65-88

محمد حقانی فضل