دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، خرداد 1383، صفحه 1-257 
گفت و گوی اسلام و مسیحیت

صفحه 91-120

سید حسین نصر؛ وحید صفری


الاهیات در زمان حاضر

صفحه 181-210

کلیت کلمنتس؛ مهراب صادق نیا


مَیْترِیَه; موعود بودایى

صفحه 211-224

لوییس لنکستر؛ علیرضا شجاعی


فلسفه بودایی در هند

صفحه 225-240

ریچارد. پی هایز؛ محمد صادق ابوطالبی


دانش نامه دین (اعتقادنامه، آیین مزدک، میستی سیزم،...)

صفحه 241-254

علی رضا شجاعی؛ علی موحدیان عطار؛ شهاب الدین وحیدی؛ محمد تقی انصاری پور