گونه شناسى اندیشه منجىِ موعود در اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


1. قرآن مجید.
2. معجم الایمان المسیحى، الاب جان کوربون، دارالمشرق، بیروت.
3. کتاب مقدس، ترجمه انجمن کتاب مقدس.
4. قاموس کتاب مقدس، ترجمه و تألیف مسترهاوکس، انتشارات اساطیر، 1377.
_. A Popular Dictionary of Judaism: Lavinia and Dan Cohn-Sherbok: Curzon: 1997 (Rivised Edition).
_. The Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade.
5. انیس الاعلام، محمدصادق فخرالاسلام، جلد5، نشر کتابفروشى مرتضوى، تهران، 1354.
6. احمد، موعود انجیل، جعفر سبحانى، نشر توحید، 1361.
7. مقاله مسیحیت در انتظار منجى بشریت، على امیرى، از مجموعه مقالات دومین اجلاس دوسالانه بررسى ابعاد وجودى حضرت مهدى(عج).
8. اساطیر هند، ورنیکا ایونس، باجلان فرخى، شناخت اساطیر هند، 1373.
_. The Rider Encyclopedia of Eastern Pilosophy and Religion, Rider Books, also poblished by Shambhala.
_. Merriam - Websters Encyclopedia of World Religions.
9. آیین بودا، هانس ولفگانگ شومان، ع پاشایى، انتشارات فیروزه، 1375.
10. گات ها، سروده هاى زرتشت، ترجمه موبد فیروز آذر گشسب، انتشارات فروهر.
11. سوشیانت یا سیراندیشه ایرانیان درباره موعود آخرالزمان، على اصغر مصطفوى، چاپخانه ندا، تهران، 1361.
12. دین ایران باستان، اثر دوشن گیمن، ترجمه رویا منجم، انتشارات فکر روز، 1375.
13. تاریخ فلسفه چین، اثر جوجاى و وینبرگ جاى، ترجمه ع پاشایى، نشر گفتار، 1369.
   _. A New Handbook of Living Religions; John R. Hinnells; Blackwell Publishers; 1997.
   _. A Dictionary of Hinduism; Margaret and James Stutley; Routledg and Kegan, 1985.
14. الاحادیث الوارده فى المهدى فى میزان الجرح والتعدیل؛ (1) المهدى المنتظر فى ضوء الاحادیث والآثار الصحیحه، البَستَوى؛ انتشارات دارابن حزم، بیروت 1999م.
15. الموسوعه فى احادیث المهدى الضعیفه والموضوعه. البَستَوى؛انتشارات دارابن حزم، بیروت 1999م.
_. The Encyclopedia of Islam.
_. Encyclopedia of Millennialism and Millennial Movements, Richard Landes, Routledge, 2000.
16. الامام المهدى عند اهل السنّه، مهدى فقیه ایمانى، المجمع العالمى لاهل البیت، سال 1418.
17. مقدمه ابن خلدون، چاپخانه مصطفى محمد، مصر.
18. مع الدکتوراحمدامین فى حدیث المهدى والمهدویه، محمدامین زین الدین، موسسه النعمان، بیروت.
19. بخوانند و داورى کنند، احمد کسروى، چاپخانه پیمان.
20. الفتوحات المکیه، ابن عربى، دار صادر، بیروت.
21. فرائد السمطین فى فضائل المرتضى والبتول والسبطین والائمه من ذریتهم(علیهم السلام)، الجوینى، مؤسسه المحمودى، بیروت.
22. الیواقیتوالجواهرفى بیان عقایدالاکابر،شعرانى،نشرشرکت مکتبةومطبعة مصطفى البابى، مصر،1959.
23. اسعاف الراغبین فى سیرة المصطفى، شیخ محمد بن على الصبان، دارالفکر.
24. نورالابصار فى مناقب آل النبى المختار، شبلنجى، نشر دارالفکر.
25. تاریخ و عقاید اسماعیلیه، دکتر فرهاد دفترى، ترجمه دکتر فریدون بدره اى، نشر فرزان روز.
26. الغیبه، شیخ طوسى، چاپخانه نعمان، نجف.
27. اثبات الوصیه، مسعودى.
28. مقالات الاسلامییین، اشعرى.
29. مروج الذهب، ابوالحسن على بن حسین مسعودى، ترجمه ابوالقاسم پاینده، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى.
30. الغیبه، نعمانى، مؤسسة الاعلمى، بیروت، 1403.
31. اصول کافى، کلینى.
32. کمال الدین و تمام النعمه، صدوق، دارالکتب الاسلامیه.
33. منتخب الاثر، لطف اللّه صافى گلپایگانى، چاپ هفتم، نشر داورى.
34. بحارالانوار، دارالوفاء، بیروت.
35. تاریخ مابعد الظهور، محمد صدر، نشر دارالتعارف.
   _. The Oxford Encyclopedia of the Islamic World, Oxford University Peress, 1995.
36. دایرة المعارف تشیع، احمد صدر حاج سیدجوادى و...، نشر شهید سعید محّبى، تهران، 1375.
37. دایرة المعارف بزرگ اسلامى، کاظم موسوى بجنوردى، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامى، 1375.
38. تحقیق در تاریخ و فلسفه مذاهب اهل سنّت و فرقه اسماعیلیه، یوسف غضبانى، مؤسسه مطبوعاتى فرّخى، تهران.
39. ترجمه فرق الشیعه نوبختى، دکتر محمدجواد مشکور، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 1353.
40. تاریخ اسلام، فصل نامه تخصصى، مؤسس آموزش عالى باقرالعلوم، سال سوم، شماره 9.
41. مصلح جهانى و مهدى موعود از دیدگاه اهل سنّت، سیدهادى خسروشاهى، انتشارات اطلاعات، تهران، 1374.
42. سیماى حضرت مهدى در قرآن، سیدهاشم حسینى بحرانى، ترجمه سیدمهدى حائرى قزوینى، نشر آفاق، تهران، 1376 (نام عربى این کتاب المحجّه فیما نزل فى القائم الحجّه است که با تحقیق و پاورقى محمدمنیر میلانى توسط مؤسسه الوفاء، در بیروت منتشر شده است).
43. مهدویت از نظر قرآن و عترت، خیراللّه مردانى، انتشارات آیین جعفرى.
44. دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حداد عادل، بنیاد دایرة المعارف اسلامى، تهران، 1376.
45. نجات بخشى درادیان، محمدتقى راشدمحصل، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، تهران، 1369.
46. ریحانة الادب، محمدعلى مدرس تبریزى، انتشارات خیام، تهران، 1374.
47. مهدى انقلابى بزرگ، ناصر مکارم شیرازى، مطبوعاتى هدف، قم.
48. انتظار مذهب اعتراض، على شریعتى، انتشارات ابوذر، تهران، 1352.
49. بهائیان، سیدمحمدباقر نجفى، کتابخانه طهورى، تهران، 1357.
50. موعود قرآن، صادق حسینى شیرازى، ترجمه و نشر مؤسسه الامام المهدى، 1360.
51. تاریخ فخرى، محمد بن على بن طباطبا (ابن طقطقى)، ترجمه محمد وحید گلپایگانى، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1360.
52. تحول مبانى مشروعیت خلافت ازآغاز تافروپاشى عباسیان،دکترحاتم قادرى، انتشارات بنیان،1375
53. تاریخ الخلفاء، سیوطى، دارالقلم، 1406
54. المقالات والفرق، سعد بن عبداللّه اشعرى قمى، مرکز انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1361
55. تاریخ اسماعیلیان، برنارد لویس، ترجمه فریدون بدره اى، انتشارات توس، تهران، 1362
56. نهضت قرامطه، استرن، مادلونگ، دخویه و ماسینیون، ترجمه و تدوین دکتر یعقوب آژند، مؤسسه مطالعات و انتشارات تاریخى میراث ملل، تهران، 1368.