دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، خرداد 1382، صفحه 1-270 
قادیانیّه

صفحه 159-176

مهدی فرمانیان


اخلاق یهودى

صفحه 235-250

مناخیم کلنر؛ مهدی حبیب اللهی


دانش نامه دین (اوتاره، اهل سنت، غلو و ...)

صفحه 257-270

ابولفضل شجاعی؛ مهدی فرمانیان؛ ابوالقاسم جعفری؛ علی‌رضا شجاعی؛ محمد جاودان