دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، شهریور 1382، صفحه 1-254 
دین در آینه ویتگنشتاین

صفحه 41-66

دی. زد فیلیپس؛ مصطفی ملکیان


اسطوره در الهیات

صفحه 103-126

موریس وایلز؛ عبدالرحیم سلیمانی


زن در مسیحیت

صفحه 177-212

رزماری رویتر؛ سیدحسین عظیمی دخت


عقلانیت در اندیشه بودایى

صفحه 213-226

دیوید باستو؛ خلیل قنبری


آیین زُروان

صفحه 224-227

گراردو جنولی؛ علیرضا شجاعی


دانش نامه دین (اهل البیت، پنج گونه ذن، میصوا)

صفحه 245-254

علی آقانوری؛ علی رضا شجاعی؛ حسین سلیمانی