دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، زمستان 1395، صفحه 1-130 
1. شخصیت و آرای کلامی علی بن اسماعیل میثمی

صفحه 5-24

امید علی پورعلیایی؛ محمد غفوری نژاد


5. فرجام‌شناسی فردی

صفحه 87-110

میلارد جی. اریکسون؛ حمید بخشنده؛ طیبه بخشنده


6. ارزیابی تنوع تعریف‌ها در معنویت

صفحه 111-130

پام مکارول؛ توماس جیمز اُکانر؛ الیزابت میکز؛ محمدامین خوانساری