بررسی و نقد مهم‌ترین عقاید اباضیه و مقایسۀ آن با عقاید امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده شیعه‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شیعه‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

چکیده
این مقاله عقاید اباضیه و عقاید شیعه را در نُه محور بررسی می‌کند. در کشور عمان مذهب غالب، اباضی است. هرچند عمان مرز مشترکی با ایران ندارد اما در نزدیکی کشور ما واقع است. هدف از این مقاله بیان مشترکات اعتقادی و نزدیک‌ترشدن به همدیگر است. این مقاله نُه عقیده از عقاید اباضیان و شیعیان را می‌کاود، البته به صورتی که برای اباضیان اهمیت دارد. اصول نزد اباضیه ترتیب خاصی ندارد در حالی که امامیه برای آن ترتیب خاصی قائل‌اند. بنابراین، از توحید شروع می‌کنیم و بعد عدل، ایمان و کفر، کفرِ نعمت، رؤیت خداوند متعال در قیامت، خلق قرآن، خروج بر امام ظالم، و تولا و تبرا را می‌کاویم، حال آنکه امامیه اصول را پنج چیز می‌دانند و برای آن ترتیب خاصی قائل‌اند. در این میان گاهی به عقاید دیگر مذاهب نیز اشاره‌ای گذرا کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
الاباضی، عمار عبدالکافی (1410/1990). الموجز، بیروت: الطبعة الاولی، الجزء الثانی.
اشعری، علی بن اسماعیل (1405/1985). مقالات الاسلامیین، بیروت: مکتبة العصریة، الطبعة الثانیة، جزء اول.
اطفیش، محمد بن یوسف (1411/1991). الفکر السیاسی عند الاباضیة، سلطنة عمان: بی‌نا، الطبعة الثانیة.
جعفری، یعقوب (1373). خوارج در تاریخ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1384). مفردات الفاظ القرآن، مصحح: صفوان عدنان داوودی، قم: ذوی القربی.
سبحانی، جعفر (1408). بحوث فی الملل والنحل، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
سبحانی، جعفر (1386). عقاید اسلامی در پرتو قرآن، حدیث، عقل، قم: بوستان کتاب، چاپ دوم.
ضیایی، علی‌اکبر (1390). تاریخ و اعتقادات اباضیه، قم: نشر ادیان، چاپ اول.
عبد ربه، عبد الحافظ (1987). الاباضیة: مذهب و سلوک، القاهرة: مؤلف.
کلینی، محمد بن یعقوب (1342). الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیة، ج1.
النامی، عمرو خلیفه (1380/2001). دراسات عن الاباضیة، بیروت: دار الغرب الاسلامی.