دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، آذر 1386، صفحه 1-278 
سرشار از نیایش و لبریز از سکوت

صفحه 163-187

ژوهانس کلپوس؛ لیلا آقایانی چاوشی