دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 1-270 
6. نظریه سیاسى در تورات و تلمود

صفحه 103-122

حییم مکابی؛ پروین شیردل


7. اخلاق زیست محیطى

صفحه 123-168

استیون کلارک؛ محمد حسن محمدی مظفر


8. الاهیات به سبک داستان

صفحه 169-196

برایان هورن؛ شهاب الدین وحید


10. نظریه امامت قاسم رَسّى

صفحه 235-256

بنیامین آبراهام‌اف؛ مصطفی سلطانی