دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1389 
2. صورت خدا از دیدگاه پولس

صفحه 35-54

اس. ورنن مکاسلند؛ محمدکاظم شاکر؛ فاطمه سادات موسوی


3. دعاى خداوند

صفحه 55-62

جفـرى وینرایت؛ حمید بخشنده


7. آیین زرتشتی و دین شین‌تو

صفحه 131-140

گنچــی کاتـــو؛ سیدسعیدرضا منتظری


9. مشق اخلاق

صفحه 153-172

سید حسن اسلامی