کلیدواژه‌ها = کرمه
تعداد مقالات: 2
1. مبانی حقوق بشر در آیین هندو

دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، بهار 1392، صفحه 39-68

آرویند شارما؛ سید سعید رضا منتظری


2. کرمه و سمساره در آیین جینه

دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 127-150

وحید پزشکی