دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، زمستان 1381، صفحه 1-286 
4. معنویت و عبادت

صفحه 63-93

گوردن اس ویکفیلد؛ محمد حسن محمدی مظفر


5. پولس و گسترش مسیحیت

صفحه 93-122

هانس کونگ؛ احمد رضا مفتاح


6. مسیحیت و اخلاق

صفحه 123-140

کیت وارد؛ حسن قنبری


10. افسانه هاى آفرینش

صفحه 227-232

مهرداد ضیائی؛ ژیلا تقی زاده


12. دانش‌نامه دین (بدعت، راه هشتگانه، رنج، سوتره، هفت قانون نوح...)

صفحه 267-277

محمد جاودان؛ ابوالقاسم جعفری؛ علی‌رضا شجاعی؛ حسین سلیمانی