دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تابستان 1381، صفحه 1-217 
4. تأثیر نهضت اصلاح دینى بر تاریخ

صفحه 63-88

آلیستر مک گراث؛ بهروز حدادی


6. ناگارجوُنه

صفحه 117-124

بینا گوپتا؛ علیرضا شجاعی


7. انسان و زمان

صفحه 125-134

سید مجتبی آقایی


8. طریقتِ خلوتیه جراحیه

صفحه 135-142

شیمز فریدلندر؛ محمد نصیری