کلیدواژه‌ها = سَهَجْدْهاری
1. تاریخ اجمالی بنیان‌گذاران آیین سیکه‍

دوره 11، شماره 42، تابستان 1388، صفحه 105-118

محمد مهدی علیمردی؛ سید محمد روحانی