کلیدواژه‌ها = رؤیت خدا
تعداد مقالات: 1
1. رؤیت خداوند از دیدگاه اشاعره و ابن‌عربی

دوره 12، شماره 45، بهار 1389، صفحه 85-108

محمدعیسى جعفری