کلیدواژه‌ها = نجات‌شناسی جَینی
1. کرمه و سمساره در آیین جینه

دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 127-150

وحید پزشکی