کلیدواژه‌ها = پرجنا (فرزانگی)
تعداد مقالات: 1
1. اَوَلوکیتِشوَره: بوداسَف فرزانگی و غم‌خوارگی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1391، صفحه 111-151

زهرا محرمی