کلیدواژه‌ها = محمد بن حسن صفّار
تعداد مقالات: 2
1. محمد بن حسن صفّار؛ غالی یا متهم به غلوّ

دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، بهار 1395، صفحه 5-22

محمدرضا ملانوری


2. بررسی منابع علم امام با تکیه بر روایات کتاب بصائر الدرجات

دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، تابستان 1394، صفحه 5-20

محمدرضا ملانوری شمسی