نویسنده = دبـورا بی. هـارسما
تعداد مقالات: 1
1. سفر پیدایش و علم جدید: یک تفسیر مسیحی

دوره 13، شماره 51، پاییز 1390، صفحه 7-28

دبـورا بی. هـارسما؛ محمد حقانی فضل