نویسنده = امیرعماد الدین صدری
تعداد مقالات: 1
1. دیدگاه شکند گمانیگ وزار اثر مردان فرخ اورمزد دادان درباره یهودیت و مسیحیت

دوره 17، شماره 67، پاییز 1394، صفحه 109-130

کارلو جی. چرتی؛ سید سعید رضا منتظری؛ امیرعماد الدین صدری