نویسنده = ابولفضل محمودی
تعداد مقالات: 2
1. جان‌پروری در سایه شمشیر: گذری بر جنبه های معنوی هنر شمشیرزنی در آیین ذن

دوره 14، شماره 55، پاییز 1391، صفحه 99-110

امیر جوان آراسته؛ ابولفضل محمودی


2. عرفان مرکبه و عهد عتیق

دوره 4، شماره 15، پاییز 1381، صفحه 193-216

ابولفضل محمودی