نویسنده = حسن خیبری
تعداد مقالات: 1
1. «مجوس» در روایات اسلامی

دوره 17، شماره 67، پاییز 1394، صفحه 5-24

محمدمهدی علی‌مردی؛ حسن خیبری