دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، آذر 1379، صفحه 1-236 
سنّت اصلاح شده

صفحه 91-98

نیکلاس ولترستورف؛ محمدصادق ابوطالبی


مفهوم نیروانه در آیین بودا

صفحه 99-110

ال. اس کازینز؛ علی‌رضا شجاعی


تقریب مذاهب اسلامى; گامى به پیش

صفحه 129-134

امام موسی صدر؛ حمیدرضا شریعتمداری


دانش نامه دین

صفحه 219-236

باقر طالبی دارابی؛ محمد صادق ابوطالبی