معرفی متون مقدس و منابع دینی آیین سیکه‍

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب

چکیده

معمولاً هر دینی دارای متن یا متون مقدسی است که مهم‌ترین و بنیادی‌ترین آموزه‌های آن را دربردارد؛ به همین دلیل بهترین شیوه برای شناخت یک دین، بررسی متون مقدس آن است. این شیوه در مورد آیین سیکھ کاربرد بیشتری دارد؛ چراکه جایگاه کتاب مقدس گوروگرنته‍ صاحب در این آیین بسیار فراتر از یک متن مقدس است و به‌عنوان تنها پیشوا، و تجلّی خداوند شناخته می‌شود. به‌ غیر از کتاب مقدس، چند متن دیگر نیز در این آیین دارای تقدس و اعتبار هستند؛ مانند دَسَم گرنتھ که اشعار منسوب به دهمین پیشوای این آیین را دربردارد؛ اشعار آن در نیایش‌های روزانه سیکه‍‌‌ها استفاده می‌شود. مجموعه‌ اشعار دو تن از یاران گوروی پنجم و دهم به نام‌های بهایی گورداس و بهایی نَنْدلال گویا که به‌عنوان مفسر کتاب مقدس، بسیار مورد احترام سیکھها هستند و همچنین متونی تاریخی‌‌ـ‌دینی به نام جنم‌ساکھی‌ها که شامل شرح زندگی اولین پیشوای این آیینگورونانک هستند. در این نوشتار ضمن آشنایی با ساختار و محتوای این متون مقدس، جایگاه دینی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


سینگھ، هربنس (1975)، گورونانک، محمد حسن، هند‌: انتشارات پنجابی یونیورسیٹی، پٹیالا، پنجاب‌، (اردو).
Bowker, John (1997), The Oxford Dictionary of World Religions, OxfordUniversity Prees, OxfordNew York.
Dogra, Ramesh Chander & Singh Mansukhani, Gobind (1997), Encyclopaedia Of Sikh Religion and Culture, Delhi: Vikas Publishing House PVT LTD.
Doniger, Wendy (1999), Encyclopedia of World Religions, Merriam-webster, Incorporated, USA.
McLeod, W. H. (2002), Historical Dictionary of Sikhism, Oxford, UK.
__________ (1999), Sikhs and Sikhism (The Sikh Scriptures), OxfordUniversity.
Owen Cole, W. & Piara Singh Sambhi (1997), A popular Dictionary of Sikhism‌, Curzon Press, United States of America.
__________ (1984), Sikhism and Its Indian Context 1469, 1708, D.K. Agencies, Ltd H12‌, Balinagar, New Delhi.
Singh Mansukhani, S. Gobind (1968), Introduction to Sikhism Sikhism; 125 queseion and asnwerson Sikhism, 2drev. ed. New Dehli: Indiabook House.
Singh Seti, Harjindar (2003), So sawal So jawab, Akalan, Mumbai, (Hindi).
Singh, Harbans (2001), The Encyclopaedia of Sikhism, PunjabiUniversity, Patiala.
Singh, I. J. (1997), Sikhs and Sikhism A View With a Bias, Manohar, New Delhi.
Singh, Sarbajandar (2004), Dur kI bwxI (Dhur ki Bāni), Sikh foundation lajpat nagar,1, New Delhi, INDIA, (Gurmukhi).