قربانی در آیین یهود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

آیین قربانی از کهن‌ترین آیین‌های تمام ادیان، اعم از ابتدایی و پیشرفته، است. انسان‌ها در تمام ادوار کوشیده‌اند تا با تقدیم هدیه و قربانی به خدا یا خدایان، خشنودی آنها را جلب کرده، از خشم و غضبشان جلوگیری کنند. قرآن کریم منشأ قربانی در ادیان را امر الاهی می‌داند: «براى هر امتى قربانگاهى قرار دادیم، تا نام خدا را (به هنگام قربانى) بر چهارپایانى که به آنان روزى داده‏ایم، ببرند». این آیین در طول دوره‌های مختلف به علل گوناگون، دستخوش تغییر و تحول‌های زیادی شده است. آیین قربانی در ادیان مختلف، دارای شباهت‌هایی، از جمله یاد خدا و تقرب به او در قربانی‌، است و در مواردی نیز با یکدیگر اختلاف دارند، مثل جایگاه قربانی در شریعت، نحوه ادای قربانی و... . یکی از ادیان زنده و نزدیک به اسلام، یهودیت است. آیین قربانی در یهودیت نیز فراز و نشیب‌هایی را به خود دیده است. وابستگی مستقیم قربانی به معبد مقدس یهودیان، این آیین را، پس از تخریب معبد، به تعطیلی کشاند. در مراحل بعد یهودیان جایگزین‌هایی را برای قربانی در نظر گرفتند. در این نوشتار بر آنیم تا به بررسی جنبه‌های مختلف قربانی در یهودیت مثل پیشینه و پیدایش قربانی، جایگاه قربانی، گونه‌های قربانی، تحولات قربانی و... بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


اشتاین سالتز، آدین (1383)، سیری در تلمود، ترجمه باقر طالبی دارابی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
آشتیانی، جلال‌الدین (1368)، تحقیقی در دین یهود، تهران: جلال‌الدین آشتیانی.
آنترمن، الن (1385)، باورها و آیین‌های یهود، ترجمه حمیدرضا فرزین، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
سایزر، استفان (1383)، «بازسازی معبد و آیین قربانی»، ترجمه فاطمه شفیعی، مجله موعود، شماره 46.
کلاپرمن، ژیلبرت و لیبی (1347-1354)، تاریخ قوم یهود، ترجمه مسعود همتی، تهران: انجمن فرهنگی اوتصر هتورا.
کوهن شرباک، دن (1384)، فلسفه یهودی در قرون وسطا، ترجمه علیرضا نقدعلی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
مستر هاکس (1377)، قاموس کتاب مقدس، تهران: اساطیر.
المیسری، عبدالوهاب محمد (1382)، دایرة‌المعارف یهود، یهودیت و صهیونیسم، نمونه تفسیری جدید، ترجمه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های تاریخ خاورمیانه، تهران: دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین.
میشل، توماس (1377)، کلام مسیحی، ترجمه حسین توفیقی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
Bauks, Michaela (2007), "The Theological Implications of Child Sacrifice in and beyond the Biblical Context in relation to Genesis 22 and Judges 11", in: Human Sacrifice in Jewish and Christian Tradition, Karin Finsterbusch (ed.), Leiden. Boston.
Birnbaum, Philip (1995), Encyclopedia of Jewish Concepts, New York: Hebrew Pub Company.
Cohn-sherbok, Dan (1999), A Concise Encyclopedia of Judaism, Oxford: One World.
Faherty, Robert L. (1974) "sacrifice", in: The New Encyclopedia Britanica, 15th ed, Chicago: Encyclopedia Britannica, Inc.
Gaster, M. (n.d.) "Sacrifice", in: Encyclopedia of Religion and Ethics, James Hastings (ed.), New York: Charles Scribners Sons.
Henninger, Joseph (1987), "sacrifice", in: The Encyclopedia of religion, Mircea Eliade (ed.), New York: Magmillan.
Levine, Baruch A. (2007), “cult”, in: Encyclopedia Judaica, vol. 5, Jerusalem, Detroit: Macmillan Refrence USA in association with the ketev Pub. House.
Milgrom, Jacob (2007), “Bloodguilt”, in: Encyclopedia Judaica, vol.3, Jerusalem, Detroit: Macmillan Refrence USA in association with the ketev Pub. House.
Neusner, Jacob (2000), The Halakhah: an encyclopaedia of the Law of Judaism, Koninklijle Brill NV, leiden, The Netherlands, Retrieved from http://books.google.com.
Rothkoff, Aaron (2007), “Sacrifice”, in: Encyclopedia Judaica, vol.17. Jerusalem, Detroit: Macmillan Refrence USA in association with the ketev Pub. House.
Talmud (1984), (Hebrew-English edition of the Babylonion Talmud), London.
Yagod, Leon J. (2007), “Traditiont”, in: Encyclopedia Judaica, vol.20, Jerusalem, Detroit: Macmillan Refrence USA in association with the ketev Pub. House.
Zoe Petropoulou, Maria (2008), Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity 100 BC-AD 200, Oxford, New York, Retrieved from http://books. google.com.