کلیدواژه‌ها = دیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد جایگاه صومعه در رهبانیت مسیحی

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، تابستان 1393، صفحه 105-124

سید مرتضی میرتبار