کلیدواژه‌ها = آبای کلیسا
تعداد مقالات: 1
1. سنت در کلیسای باستان

دوره 20، شماره 73.74، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-46

محمد حقانی فضل