کلیدواژه‌ها = راه هشت‌گانه
1. آیین بودا و حقوق بشر

دوره 13، شماره 51، پاییز 1390، صفحه 133-154

جیمز فردریکز؛ علیرضا شجاعی