کلیدواژه‌ها = ذاتگرایی
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر یک اثر کلاسیک مدرن: کتاب معنا و غایت دین اثر ویلفرد کنتول اسمیت

دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، زمستان 1393، صفحه 127-150

طلال اسد؛ فاطمه توفیقی