کلیدواژه‌ها = سوسیالیسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی افکار و اندیشه‌های مزدک و کارل مارکس

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، تابستان 1393، صفحه 125-154

سید سعید منتظری؛ جاسم علی نژادان