نویسنده = نفیسه شکور
تعداد مقالات: 1
1. شهدای نجران و پایان کار حمیر: درباره تاریخ سیاسی عربستان جنوبی در اوایل قرن ششم

دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، تابستان 1394، صفحه 77-108

مهدی لک‌زایی؛ نفیسه شکور؛ نوربرت نبس