تعداد مقالات: 662
651. نقدهایى بر مسیحیت از علامه بلاغى

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 335-356

حمید ملک مکان


652. تاریخ و عقاید فرقه هاى خوارج

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 85-122

مهدی فرمانیان


653. نقدى بر نخستین گفتگوى هفت آسمان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 249-260

محمد اسعدی


654. سنت ارتدکس

دوره 1، سوم و چهارم، پاییز 1378، صفحه 245-259

پل والی یر؛ محمد تقی انصاری پور


655. پیروى از محمد(ص)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 319-334

سید علی هادیان


656. بررسى نقادانه وحى و کتاب مقدس در الاهیات کاتولیک

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 123-148

حمید بخشنده


657. درآمدی بر گفتگوی اسلام و مسیحیت

دوره 1، سوم و چهارم، پاییز 1378، صفحه 260-272

حمیدرضا شریعتمداری


658. معرفى و نقد کتاب زندگى نامه پیامبر اسلام[ص]

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 363-404

محمد نصیری


659. رویکرد داستانى به رساله هاى پولس

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 149-182

بروس دبلیو. لانگنکر؛ محمد حقانی فضل


660. اسلام از نظر ولتر

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 405-427

بهروز حدادی


661. شاکیه موُنىِ جوان

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 183-196

دای ساکو ایکه‌دا؛ ع پاشایی


662. اوستا و مردمان اوستایی

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 197-229

ژان کلنز؛ مری بویس؛ سید سعید رضا منتظری