مفهوم «فرزندان خدا» در کتاب مقدس و قرآن مجید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب وابسته به دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

در نزاع­های الاهیاتی میان پیروان ادیان گوناگون و نیز بحث­های درون­دینی مفهوم «فرزند خدا» اهمیت داشته است. این موضوع هنگامی پررنگ­تر می­شود که می­بینیم در ادیان توحیدی با رجوع به کتاب­های مقدس تصاویر مختلفی از فرزند خدا ترسیم می‌شود. در این پژوهش خواهیم دید که در کتاب مقدس یهودیان معنای واحدی برای فرزند خدا وجود ندارد. در این شته­ها عنوان «فرزند خدا» برای موجودات ماورایی، بنی‌اسرائیل، پارسایان و پادشاه خاندان داوود به کار رفته است. در عهد جدید نیز فرزند خدا در یک معنای واحد به کار نرفته است. حیط ظهور عهد جدید متفاوت بود؛ به علاوه، معنای فرزندی خاص خدا برای عیسی در بخش­های گوناگون این کتاب مانند اناجیل همنوا، نوشته­های پولسی و یوحنایی یکسان نیست. در قرآن جید به عبارات دختران خدا در مورد موجودات ماورایی مانند فرشتگان یا جن یا خدایان مشرکان، پسر خدا در مورد عزیر و عیسی، و فرزندان خدا در مورد یهودیان اشاره شده است. به‌طور کلی در قرآن با استفاده از عنوان «فرزند خدا» مخالفت و عنوان عبد جایگزین آن شده است تا هیچ تخلفی از اعتقادات توحیدی صورت نگیرد.
 

کلیدواژه‌ها


Brown, Raymond, et al, (eds.) (1990), The New Jerome Biblical Commentary, New Jersey: Prentice Hall Inc.
Dunn, James (1977), Unity and Diversity in the New Testament: An Inquiry into the Character of Earliest Christianity, London: SCM Press Ltd.
Ehrman, Bart D (1993), The Orthodox Corruption of Scripture: The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament, New York and Oxford: Oxford University Press.
Hirsch, Emil G. (n. d. (a)) “Son of Man”, The Jewish Encyclopedia, vol 11, NY: Ktav Publishing House, pp. 461-463.
___________ , (n. d. (b)) “Son of God”, The Jewish Encyclopedia, vol 11, NY: Ktav Publishing House, pp. 460-61.
Hurtado, L. W. (2003), “Paul’s Christology”, Cambridge Companion to Paul, James Dunn (ed.), Cambridge: pp. 185-198.
Jensen, J. (2003), “Son of Man”, New Catholic Encyclopedia, 2nd ed., Detroit: Thomson Gale: 2003. vol 13, pp. 316-318.
___________ , (2003), “Sons of God”, New Catholic Encyclopedia, 2nd ed., Detroit: Thomson Gale, vol 13, pp. 321-23.
McFague, Sallie (1982), Metaphorical Theology: Models of God in Religious Language, Philadelphia: Fortress.
Montague, G. T. (2003), “Son of God”, New Catholic Encyclopedia, 2nd ed., Detroit: Thomson Gale, vol 13, pp. 310-15.
Smith, William Robertson (1894), Lectures on the Religion of the Semites, 2nd ed., London: A & C Black.
Wildman, Welsey (1988), “The Theology of Sallie McFague”, The Boston Collaborative Encyclopedia of Modern Western Theology, 1 November 2010, <http://people.bu.edu/wwildman/WeirdWildWeb/courses/mwt/dictionary/mwt_themes_909_mcfague.htm>.