کلیدواژه‌ها = اوستا
تعداد مقالات: 4
1. نام زردشت

دوره 19، شماره 72، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-66

مجید طامه


2. مسئله تأثیر ادیان: زرتشتی‌گری، یهودیت و مسیحیت

دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، بهار 1395، صفحه 85-128

جیمز بار؛ سید سعید رضا منتظری؛ امیر عماد الدین صدری


3. وایوپرستی بر مبنای رام‌یشت

دوره 15، شماره 59، پاییز 1392، صفحه 57-78

معصومه باقری؛ سحر رستگاری‌نژاد


4. آگاهی‌هایی دربارة سیستانی‌های آفتاب‌پرست

دوره 11، شماره 43، پاییز 1388، صفحه 73-96

همایون صنعتی‌زاده