کلیدواژه‌ها = مستشرقان
شکل‌گیری اسلام‌شناسی روسی: از مذهب‌گرایی تا بی‌طرفی علمی (نیمه دوم سده 19- اوایل سده 20)

دوره 24، شماره 83، اسفند 1401، صفحه 79-103

آنا ماتاچکینا؛ میخاییل ستِتسکِویچ؛ مریم قدیانلو؛ احمد رنجبری حیدرباغی


گزارشی از مقاله «خاستگاه تشیع: اجماعی از تحقیقات غربی»

دوره 23، شماره 80، شهریور 1400، صفحه 97-104

نسرین سادات سادات چاوشیان؛ محمد جاودان


بررسی روایات نبوی ناظر به نقد صوفیه

دوره 11، شماره 44، اسفند 1388، صفحه 115-136

محمدعیسی جعفری