گزارشی از مقاله: خاستگاه‌های تشیع: بررسی اجماع غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه ادیان

چکیده

چکیده:
علیرغم اینکه از ابتدای قرن نوزدهم ادبیات تشیع با چاپ سنگی چند کتاب بصورت تصادفی آغاز شد و سپس با سیلی از آثار چاپ شده ادامه یافت، اما دیدگاه شیعه پژوهان غربی در زمینه شیعه شناسی معمولا همان نظر اهل سنت بوده است. اما در سال‌های اخیر شیعه پژوهی در غرب متحول شده و در همین راستا دیدگاه‌های جدیدی که با نظرات شیعه همسوتر است، مطرح می‌شود و این مقاله نمونه‌ای از این رویکرد جدید است.
ویژگی‌های منحصربفردی که در این اثر خاص وجود دارد، می‌تواند یاریگر پاسخ به برخی از شبهات در مورد خاستگاه تشیع باشد و با عنایت به ‌این نکته که این مقاله، روش شناسی کار تطبیقی را به خوبی نشان می‌دهد، الگویی مناسب برای کارهای تحقیقاتی به شمار می‌رود. درواقع با ارائه این اثر انگلیسی به زبان فارسی، شیعه پژوهان داخلی با روش‌های جدید غربیان و کارهایی از این قبیل که با روش شناسی کنونی مورد استناد غربیان تهیه شده است، در شیعه پژوهی بیشتر آشنا شوند و آثار علمی‌تری به جامعه عرضه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 05 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 26 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 27 خرداد 1400