گزارشی از مقاله «خاستگاه تشیع: اجماعی از تحقیقات غربی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیعه‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 استادیار گروه شیعه‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

امروزه مکتب تشیع و خاستگاهش جایگاه ویژه‌ای در مطالعات جهانی یافته است. لذا لازم است به رویکردهای جدید در این زمینه نیز توجه شود. پژوهشگر غربی، جونا وینترز، در مقاله «خاستگاه تشیع: اجماعی از تحقیقات غربی» خاستگاه تشیع را در سه حادثه کلیدی غدیر خم، حدیث کاغذ و قلم، و سقیفه بنی‌ساعده از سه منظر شیعیان، اهل سنت و مستشرقان با شیوه تاریخ‌پژوهی غربی ارزیابی کرده است. ویژگی‌های منحصر به فرد مقاله وی یاریگر پاسخ به برخی از شبهات درباره خاستگاه تشیع است. با عنایت به اینکه این مقاله، روش‌شناسی کار تطبیقی را به‌خوبی نشان می‌دهد، الگویی مناسب برای پژوهش‌های تطبیقی است. در واقع، با ترجمه این اثر از انگلیسی به فارسی، شیعه‌پژوهان داخلی در شیعه‌پژوهی با روش‌های جدید غربیان و کارهایی از این قبیل که با روش‌شناسی کنونی غربیان تهیه شده، بیشتر آشنا می‌شوند و آثار روشمندتری را به جامعه عرضه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


چاوشیان، نسرین سادات (1396). ترجمه نقد (تحشیه) مقاله «خاستگاه‌های تشیع؛ بررسی اجماع غربی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد شیعه‌شناسی، استاد راهنما: محمد جاودان، استاد مشاور: امداد توران، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب. 
Winters, Jonah (n.d.). “Origins of Shi'ism: A Consensus of Western Scholarship”, available at: http://bahai-library.com/winters_origins_shiism