شبیه سازى در آیین کاتولیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


کتاب مقدس، انجمن پخش کتب مقدسه، ترجمه سال 1904، چاپ شده در کره.
اسلامى، سید حسن، «شبیه سازى انسانى از دیدگاه کلامى اهل سنت»، مجله انجمن معارف اسلامى، شماره دوم، بهار 1384.
اسلامى، سید حسن، «سقط جنین از منظر اخلاق، فقه و قانون»، مجله پیام زن، شماره 155، بهمن 1383.