حقوق بشر در آیین بودا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان