حقیقتِ شمس تبریزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور

چکیده

ویلیام چیتیک، نویسنده و پژوهش‌گر توانای عرفان و تصوف در آمریکاست. وی در این نوشتار به شیوه­ای محققانه پس از مقدمه­ای مختصر، به تشریح ویژگی‌های شخصیتی و برخی دیدگاه‌های شمس تبریزی پرداخته، به گونه­ای موجز خواننده را با لایه‌های درونی و شخصیت تو در توی او آشنا می‌کند. چیتیک می‌کوشد تصویری روشن­تر از شمس در ذهن خوانندگان ایجاد کند. نقل‌قول­هایی که نویسنده در این مقاله به آن استناد کرده، علی‌رغم ایجاز، حاکی از ژرفای اندیشة شمس تبریزی است. لحن تا حدودی تلخ و گزندة این شیخ، همچون دارویی است که شفا و سلامت را در پی دارد و بی‌گمان دیدار او با مولانا، آن زمان که وقتش در رسید، طوفانی بود که هر چه را مولانا ساخته بود به ویرانی مبدل ساخت. صراحت و نفوذ کلام شمس و به قول خودِ وی با «گفتنِ آنچه گفت» شاعر، اندیشمند و عارفی بزرگ را تقدیم جهانیان کرد که تاکنون نظیری نیافته است.

کلیدواژه‌ها


نصر، سیدحسین، چیتیک، ویلیام و شیمل، آنه ماری (1389). گنجینه معنوی مولانا، ترجمه و تحقیق: شهاب‌الدین عباسی، چاپ چهارم، تهران: مروارید.
تبریزی، شمس‌الدین محمد (1377). مقالات، مصحح: محمدعلی موحد، چاپ دوم، تهران: خوارزمی.