تأملاتی در باب جامعه‌شناسی دین امروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه شناسی و الهیات دانشگاه بوستون

2 استادیار گروه دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

نوشته پیش‌‌ رو متن سخنرانی یکی از‌ جامعه‌شناسان دین برجسته در روزگار ماست‌ که در این زمینه آثار فراوانی دارد. پیتر برگر در این نوشتار می‌کوشد جایگاه جامعه‌شناسی دین در روزگار کنونی را تبیین کرده، مهم‌ترین مباحث و چالش‌های پیش‌ روی آن را طرح کند. او که خود از نظریه‌پردازان و منتقدان نظریه سکولاریزاسیون یا عرفی‌شدن است در این سخنرانی نکات مهمی را طرح می‌کند که می‌تواند خط‌مشی‌های کلی این رشته را ترسیم کند. برگر، ضمن اشاره به نظریه عرفی شدن و ارتباط آن با مدرنیسم، تأکید می‌کند که با ظهور جامعه‌شناسی دین و توجه آن به شواهد و ادله تجربی، نظریه عرفی شدن و نیز سکولاریسم مورد تردید قرار گرفت و پدیده‌هایی در کشورهای مختلف ظهور کرد که این نظریات از عهده تبیین آن برنمی‌آمد. وی پس از مقایسه آمریکا و اروپا در مسئله عرفی شدن به عوامل مؤثر در این زمینه اشاره کرده و در انتها تأکید می‌کند ‌که بهتر است جامعه‌شناسی دین در بستر‌ جامعه‌شناسی شناخت بررسی شود.

کلیدواژه‌ها